Per 1 februari as. zal Reflecta na ontvangst van een voor akkoord ondertekende offerte eerst een aanbetalingsfactuur sturen voor 50% van de begrote uren. Nadat deze voldaan is worden de werkzaamheden ingepland en volgt terugkoppeling over de oplevertermijn. Twee weken nadat de maatwerk oplossing is opgeleverd zal de eindfactuur worden verzonden. Dit kan weer 50% zijn maar ook een lager bedrag. Belangrijk is dat in de 2 weken na de oplevering getest wordt. Deze periode noemen wij de garantie/acceptatie periode. Eventuele onvolkomenheden en/of kleine aanpassingen worden dan zonder verdere kosten uitgevoerd. Na deze periode gaan wij ervan uit dat maatwerk oplossing is geaccepteerd.

Een voorbeeld. Je ontvangt van Reflecta op verzoek een Functioneel Ontwerp Offerte voor een aanpassing van bijvoorbeeld 4 tot 6 uur. Na ondertekening volgt een factuur voor 3 uur en na betaling informeren wij je over de geplande opleverweek. Zodra de aanpassing is gerealiseerd en geïnstalleerd start de 2 weken test en acceptatieperiode. In dit voorbeeld gaan wij uit van spoedige werkzaamheden zowel voor de werkzaamheden – in totaal 5 uur voor Reflecta – als het testen door de eindgebruiker(s) – geen opmerkingen over de aanpassing – en volgt de eindfactuur voor de resterende 2 uur.