Dit najaar heeft het CBS een brief gestuurd waarin wordt aangekondigd dat de inhoud van de ICL aangifte gaat wijzigen. Hierin moet de eerste ICL aangifte welke maandelijks worden gedaan (uiterlijk 10 februari 2021) digitaal met aanvullende informatie worden gedaan. 

Reflecta heeft hiervoor een patch beschikbaar welke vanaf 25 januari as. op aanvraag beschikbaar voor klanten waar dit bij speelt. Niet elke klant doet maandelijkse ICL aangifte, dus deze patch is ook niet voor iedereen direct van toepassing. De aanvraag om de patch geleverd of geïnstalleerd te krijgen kan via het support portaal plaatsvinden om de patch geleverd of geïnstalleerd te krijgen. De gewijzigde ICL aangifte komt automatisch mee in aanstaande patch 9, maar deze is niet klaar voor half februari. Zodoende biedt Reflecta voor wie het nodig is, de mogelijkheid tussentijds een update uit te voeren.

Heb je vragen of opmerkingen t.a.v. dit bericht dan vernemen wij dat graag via [email protected]

Bij een aantal bedrijven die met Bartender werken voor het afdrukken van etiketten, ontstonden er in het najaar van 2020 problemen. Via de Bartender software blijkt het in bepaalde situaties niet meer mogelijk om afbeeldingen van een netwerkschijf goed te verwerken en te printen.

Als zulke problemen ontstaan precies op het moment dat er zendingen klaar staan, labels nodig zijn is dat niet wenselijk. Het lastige is dat het probleem niet bij iedere klant hoeft te gaan spelen en jou onderneming er mogelijk geen last van zal krijgen, echter als het probleem zich voordoet, kunnen wij geen support verlenen op Bartender. Ook de eventuele installatie van de meest recente versie van Bartender biedt geen oplossing.

Wij bieden daarom een alternatief aan dat bestaat uit het overzetten van de labels die nu nog via Bartender lopen naar Crystal Reports. Hier zijn kosten aan verbonden. De benodigde tijd om dat te realiseren is label afhankelijk en kunnen wij op verzoek inschatten. 

Je kunt uiteraard zelf het moment kiezen om deze stap te zetten. Maar ontstaat er een issue na dit bericht aan Bartender, dan zal ons antwoord helaas luiden:  ‘omzetten naar Crystal en dat kan uitsluitend op basis van de planning’. 

Mocht je dit voor willen zijn laat dan zo spoedig mogelijk maar uiterlijk voor 19 februari 2021 een bericht achter via [email protected]. Jouw accountmanager bij Reflecta zal hierna contact met je opnemen.

Ongetwijfeld zal het je niet zijn ontgaan, op 1 januari jl. heeft het Verenigd Koninkrijk (VK) officieel de Europese Unie (EU) verlaten. Ondanks de late tot standkoming van een akkoord tussen het VK en de EU heeft het tot op heden gelukkig niet tot ernstige stagnaties van bedrijfsprocessen geleid. Inmiddels zijn er echter een aantal problemen ontstaan bij het versturen van zendingen naar het VK.

Vanwege plots aangepaste restricties van diverse vervoerders sinds de brexit, is het momenteel onder verschillende omstandigheden niet mogelijk om zendingen automatisch aan te kunnen melden bij de vervoerder, gebruik makende van de Transsmart oplossing in XL-ENZ. 

Reden is dat er diverse vervoerders, onaangekondigd, een zending naar het Verenigd Koninkrijk van aanvullende complexe eisen zijn gaan voorzien, welke in de huidige processen rondom de driehoek XL-ENZ – Transsmart – Vervoerder, niet op te lossen zijn. De aanpassingen vragen een logistieke aanpassing zowel op het gebied van de automatisering (inhoudelijke data van berichten tussen partijen), maar ook in de processen van de klant in het magazijn.

Enkele van deze aanvullende eisen zijn bijvoorbeeld:

  • DPD Zendingen mogen uit maximaal 1 doos bestaan
  • PostNL stelt als eis dat in een doos niet meer dan 5 verschillende artikelen zitten
  • PostNL geeft aan dat de landcode niet gebruikt mag worden met dit product

Er is direct door Reflecta in samenspraak met Transsmart gekeken naar een workaround om toch zendingen naar VK te kunnen uitvoeren. 

Nadat in XL-ENZ een foutmelding is terug gegeven dat de aanmelding niet is gelukt, start deze workaround. Voor de goede orde: De melding die je ontvangt in XL-ENZ, is de melding die Transsmart geeft en dat de zending “niet aan de eisen” voldoet. Dit is een scherm in XL-ENZ, maar betreft dus een melding van Transsmart.

Ondanks dat de foutmelding komt, is de zending wel vastgelegd bij transsmart en staat deze als een error bij Transsmart geparkeerd. Via het Transsmart portaal is het mogelijk om deze zending aan te passen om er voor te zorgen dat deze alsnog wel doorgezet worden. 

Bij DPD houdt dat in dat de zending met meerdere dozen, de regels naar de juist colli toegewezen moeten worden. 

Bij PostNL houdt dat in dat de zending opgesplitst moet worden per 5 artikelen. 

Nadat dit is gedaan, kunnen de labels vanuit het portaal van Transsmart afgedrukt worden. Hiertoe is de SmartPrint functionaliteit nodig om de labels naar de zebraprinters te kunnen verwerken, of je kunt het label downloaden en via een laserprinter afdrukken. 

Let op dat door deze aanpassing er geen track & trace informatie in XL-ENZ wordt opgeslagen van deze zendingen. Deze informatie blijft wel beschikbaar in het Transsmart portaal. 

De melding over de landcode en het product heeft te maken met dat PostNL de vervoerdersproducten naar het VK heeft aangepast, waarbij er andere transport producten gebruikt moeten worden. 

Op het Transsmart Forum en via Transsmart Support kan informatie gevonden worden of hulp gevraagd worden over de werkwijze hoe een zending te muteren is om het toch verzonden te krijgen. Ook zijn andere foutmeldingen die je ervaart tijdens het aanmelden van een zending hier terug te vinden. XL-ENZ geeft in deze situatie enkel de foutmelding die Transsmart geeft door op het scherm. Wij verzoeken je deze melding direct bij Transsmart aan te melden of na te vragen, gezien Transsmart zelf in staat is te achterhalen wat de oorzaak is van de foutmelding. 

Opgemerkt: Bestaat je DPD zending uit 1 doos of is je PostNL zending minder dan 5 artikelen, dan werkt de oplossing zonder probleem en wordt de zending wel doorgezet.

Als laatste: Dit zijn op dit moment de voorbeelden welke bij Reflecta bekend zijn. Wij sluiten niet uit dat er in de toekomst meer situaties zullen ontstaan, gezien tot op heden er nog altijd transporteurs zijn die de specificaties nog niet hebben afgegeven. Ook zijn er transporteurs momenteel nog bezig met de ontwikkeling van nieuwe integratie interfaces die nog niet zijn afgerond, waardoor nog niet duidelijk is wat precies de specificaties moeten zijn. Wij raden dan ook aan om bij je vervoerder na te gaan of er meerdere restricties gaan spelen in de toekomst. 

Reflecta heeft deze situatie als hoogte prioriteit gekenmerkt en probeert de ontstane situaties zo snel als mogelijk te verhelpen. Door de grote afhankelijkheid van derden lukt dat niet altijd en wij vragen daarom je begrip. 

Per 1 februari as. zal Reflecta na ontvangst van een voor akkoord ondertekende offerte eerst een aanbetalingsfactuur sturen voor 50% van de begrote uren. Nadat deze voldaan is worden de werkzaamheden ingepland en volgt terugkoppeling over de oplevertermijn. Twee weken nadat de maatwerk oplossing is opgeleverd zal de eindfactuur worden verzonden. Dit kan weer 50% zijn maar ook een lager bedrag. Belangrijk is dat in de 2 weken na de oplevering getest wordt. Deze periode noemen wij de garantie/acceptatie periode. Eventuele onvolkomenheden en/of kleine aanpassingen worden dan zonder verdere kosten uitgevoerd. Na deze periode gaan wij ervan uit dat maatwerk oplossing is geaccepteerd.

Een voorbeeld. Je ontvangt van Reflecta op verzoek een Functioneel Ontwerp Offerte voor een aanpassing van bijvoorbeeld 4 tot 6 uur. Na ondertekening volgt een factuur voor 3 uur en na betaling informeren wij je over de geplande opleverweek. Zodra de aanpassing is gerealiseerd en geïnstalleerd start de 2 weken test en acceptatieperiode. In dit voorbeeld gaan wij uit van spoedige werkzaamheden zowel voor de werkzaamheden – in totaal 5 uur voor Reflecta – als het testen door de eindgebruiker(s) – geen opmerkingen over de aanpassing – en volgt de eindfactuur voor de resterende 2 uur.