xl-enz

Het jaar afsluiten in XL-ENZ

De jaarafsluiting kan bij menigeen die dit met een ERP systeem doen, wat angst inboezemen. Een lange to-do lijst, met de nodige voorzichtigheid over wat wanneer wel te doen, niet te doen, in welke volgorde te doen. Met XL-ENZ gaat dit veel makkelijker. De jaarafsluiting is niet anders dan het sluiten van je grootboek aan het einde van iedere maand. In dit artikel beschrijven we stapsgewijs de jaarafsluiting in XL-ENZ, waardoor je snel klaar bent voor het nieuwe jaar.

Jaarafsluiting in XL-ENZ

Het afsluiten van het boekjaar is niet meer dan een formaliteit binnen XL-ENZ. Onderstaande stappen geven de handelingen voor het einde van het boekjaar weer.

  • De controle op de Banksaldi wordt in principe gedaan bij het boeken van je afschrift. De saldi van de runs moeten op elkaar aansluiten alvorens de runs definitief gemaakt kunnen worden.
  • Controle van de sub-administratie met het grootboek, debiteuren, crediteuren, voorraad, nog te ontvangen facturen en de controle van het saldo ’gefactureerde goederen’.
  • (Optioneel) Herwaarderen banken, debiteuren en crediteuren vreemde valuta
  • (Optioneel) Nieuw boekjaar aanmaken (als dit nog niet is gedaan)  
  • Afsluiten van alle mutatieruns en financiële periodes van het te sluiten boekjaar
  • Resultaat (winst of verlies) van het boekjaar verwerken

Na het afsluiten van de laatste periode van het boekjaar zal het systeem een dagboek en een grootboekrekening vragen. Hiermee zal het systeem de jaarwissel uitvoeren. De grootboekrekening is een balansrekening. Het dagboek is een memoriaal.

Het is niet noodzakelijk om een boekjaar af te sluiten om in een nieuw boekjaar verder te kunnen werken. Vaak zullen er nog (accountants)werkzaamheden plaatsvinden in het oude boekjaar voordat deze officieel afgesloten wordt. Let er wel op dat na het afsluiten van het boekjaar het niet meer mogelijk is om nog mutaties te boeken in dat boekjaar. Nadat de jaarstukken door de accountant zijn opgemaakt zijn, zal het boekjaar afgesloten kunnen worden.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *