Verbeteren retourenproces

Bij de meeste bedrijven is het orderproces van leverancier naar klant geautomatiseerd en gestandaardiseerd. Hoe anders ligt dit bij het retourenproces. Vaak zijn hier veel handmatige handelingen en tijdrovende procedures bij betrokken waarbij de kans op fouten groot is.

In deze tijd staan kosten onder druk en is een beter retourmanagement een relatief eenvoudige manier om snel kosten te besparen. Stroomlijnen van het retourproces is dus een hot item binnen de Fashion groothandels. Maar hoe doe je dat?

Reflecta wil graag samen met haar klanten dit proces verder automatiseren. Met de opzet van een SIG gaan we samen om tafel om in kaart te brengen hoe Reflecta met automatisering bij kan dragen aan het sneller en efficiënter af kunnen afhandelen van retouren.

Heb jij ervaring met dit onderwerp en ideeën hoe dit te verbeteren? Dan nodigen wij je uit om je op te geven voor de online sessie. Tijdens deze sessie zal Reflecta met meerdere XL-ENZ klanten brainstormen over hoe het retourenproces het beste geautomatiseerd kan worden in XL-ENZ. Wil jij hierover meedenken? Schrijf dan in via het formulier hiernaast.

Graag aangeven op welke datum je beschikbaar bent om de sessie bij te wonen. Er vindt maar 1 sessie plaats. De datum met de meeste aanwezigen zal het uiteindelijk worden. de sessie wil bijwonen en wat jullie 3 grootste uitdagingen zijn in het retourenproces voor zowel B2B als B2C

In most companies, the order process from supplier to customer is automated and standardized. How different is this with the returns process. Often many manual operations and time-consuming procedures are involved here with a high risk of errors.

nowadays, costs are under pressure and better return management is a relatively simple way to quickly save on costs. Optimizing the return process is therefore a hot topic within Fashion wholesalers. But how do you do that?

Reflecta would like to further automate this process together with its customers. By setting up a SIG, we will discuss how Reflecta can use automation to contribute to a faster and more efficient handling of returns.

Do you have experience with this topic and ideas how to improve? Then we invite you to sign up for the online session. Register now using the form on the right.

Please indicate the date when you are available to attend the session. There will be only 1 session. The date with the most attendees will be the final one. want to attend the session and what your 3 biggest challenges are in the returns process for both B2B and B2C

Inschrijven retourenproces

De sessie wordt op een van de onderstaande data gehouden. Kies op welke dag(en) je de sessie zou kunnen bijwonen. De datum waarop het meest wordt ingeschreven zal het uiteindelijk worden.