UPDATE: Nieuwe userface XL-ENZ

Nieuwe userinterface XL-ENZ
Misschien leek het even van de radar verdwenen, de nieuwe userinterface van XL-ENZ. Echter binnen de Research & Development afdeling werd er in de tussentijd hard doorgebouwd aan de fundering die essentieel is voor het succesvol lanceren van de nieuwe User Interface. En met goed gevolg!

De basis-interface is in 2017 afgerond en omvat alle functionaliteit voor regulier gebruik. Ook zijn de juiste tools ontwikkeld om de conversie te kunnen realiseren, waarmee de oude programma’s met minimale handelingen kunnen worden geconverteerd.

Intuïtief
Een van de belangrijkste aandachtspunten binnen dit project is het verbeteren van het gebruikersgemak en het terugdringen van de handelingen welke de gebruiker moet doen. Bij het verbeteren van het gebruikersgemak is een belangrijk uitgangspunt gehanteerd, namelijk intuïtiviteit. Zowel bestaande gebruikers als nieuwe gebruikers kunnen zich met de nieuwe User Interface snel wegwijs kunnen maken binnen XL-ENZ.

Wat er verder gaat gebeuren
Momenteel worden bestaande programma’s door de afdeling R&D ‘omgezet’ naar de nieuwe userinterface. Dit is eenvoudiger gezegd, dan gedaan: doordat de workflow vergaand is vereenvoudigd moet er veelvuldig getest worden alvorens het programma werkelijk in gebruik genomen kan worden.

Via de maandelijkse nieuwsbrief houden wij je op de hoogte van de voortgang. Heb je nog vragen? Bel of mail ons.